Dezodorizacija prostora vrši se pomoću automatskih aerosolnih dozirnih sistema i mirisnih aerosola – ampula engleskog proizvođača TEHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LTD: AUTOMATIC AEROSOL DISPENSER (Automatski aerosolni dozirni sustav).

S ugrađenom 'pametnom' čip tehnologijom:

  • omogućuje dugotrajan pouzdan rad
  • ugrađena audio i svjetlosna signalizacija: rada, ispražnjenosti baterija i aerosola
  • duži vijek trajanja baterija (do 2 godine)
  • smanjena veličina uređaja na najmanju moguću mjeru
  • svijetleći (jasno vidljivi) indikatori

Svako punjenje: 3000 djelovanja
Mogućnost rada: 24 sata, samo danju, samo noću
Intervali prskanja: 5 do 25 minuta

vrijeme trajanja 24 sata dan-noć
(12 sati rada)
5 minuta 10 dana 20 dana
10 minuta 20 dana 40 dana
15 minuta 30 dana 60 dana
20 minuta 40 dana 80 dana
25 minuta 50 dana 100 dana

Izbor mirisa

13 različitih vrsta: Illusions, Inspirations, Sensations, Clean sense, Floral sense, Radiant sense, Tranquil sense, Vibrant sense, Anticipation, Expressions, Impressions, Perceptions, Reflections, Discretion, Devotion

Odour neutrali: eliminira miris dima cigarete, tjelesne i životinjske mirise…

Swak professional: učinkovita kontrola svih insekata knock-down efektom (muhe, komarci…)